erevolliution

Rodoma:
Marius Tomaševičius erevolliution
Sveiki, noriu jums pristatyti nauj ą ž aidim ą . Tai eRevollution . Č ia gal ė site dirbti , rinkti savo š alies prezident ą (arba pa č iam juo tapti) , atstova uti seim ą , kariau ti su kitomis valstyb ė mis , kurti į monias ir t.t. Ž aidimas startavo sausio 11d. ir zaideju bendruomen ė spar č iai auga (8000 ž aid ž ian č iu) tad nesnausk p risijunk prie mūsų ir padėk Lietuvai i š kilti. Jaigu nesunku registruokites per š i ą nuorod ą ir pagelbekite man gauti bonus ą . I š anksto a č iu. http://www.erevollution.com/en/register/7883
Prieš 4 m.
Rodoma: