Išmegink

Rodoma:
Sveiki, Taigi noriu jums pristatyti real ų gyvenim ą virtualioje erdv ė je. Tai eRevollution . Č ia gal ė site dirbti ir treniruotis. Pilie č iai renka savo š alies prezident ą , atstovauja į seim ą , bei kariauja su kitomis valstyb ė mis. Č ia gali tapti: prezidentu, seimo nariu, karininku, ž urnalistu, bei kuom tik sugalvosi.

1. Prezidentu, kurio pareigose su savo sprendimais vesi eLietuv ą savo norimu keliu.

2. Seimo nariu, kurio pareigose leisi į statymus, balsuosi u ž arba prie š tam tikras pataisas.

3. Ministru, kurio pareigose vadovausi savo ministerijai.

4. Karininku, kuris gali m ūšį i š traukti vienas pats ir laim ė ti labai svarbius m ūš ius.

5. Ž urnalistu, kuris savo laikra š tyje leist ų skaitomiausius straipsnius.

6. Verslininku, kuris valdydamas savo darbuotojus pagamina daug produkcijos ir i š to daug u ž dirba.

Spausk č ia, registruokis, į rodyk, kad esi stiprus ir pad ė k eLietuvai nugal ė ti: http://www.erevollution.com/en/register/7883
Prieš 4 m.
Justina Augutavičiūtė Skamba visai nieko, bet norėtųsi dar daugiau informacijos. :) Aišku, gal žaidžiant būtų aiškiau, bet kažkaip šį kartą norisi žinoti viską iš anksto. Aišku, smagiausiai skamba tapimas prezidentu. :D Nors gal čia tik man vienai taip... O šiaip, ar apie šitą žaidimą galima rasti informacijos http://www.gamespedition.com/? Nes kiek žinau ten aprašinėja tikrai dėmesio vertus žaidimus. Tai įdomu ar šitas irgi yra įtrauktas.
Prieš 3 m.
Rodoma: